Stuur deze pagina door Verkoop van een onderneming

De verkoop van (een deel van) een onderneming, door verkoop van aandelen dan wel door verkoop van activa, is vaak een complex proces. Dit proces kan leiden tot diverse juridische geschillen, bijvoorbeeld over het al dan niet kunnen afbreken van onderhandelingen, over het al dan niet kunnen inroepen van contractuele voorbehouden of over de uitleg van bepalingen uit de intentieverklaring (‘letter of intent’) of het definitieve overnamecontract.

Ook kunnen na afronding van de transactie geschillen ontstaan over door de verkoper verstrekte garanties, over koopprijsvermindering of zelfs over ongedaanmaking van de transactie. Dergelijke geschillen ontstaan doorgaans wanneer de koper na verloop van tijd in de gekochte onderneming een omstandigheid ontdekt waardoor de onderneming minder waard is dan de koper had verwacht. De koper legt de claim neer bij de verkoper. De verkoper is het daar niet mee eens en aldus ontstaat een geschil.

De informatie op deze site is bedoeld voor iedereen die met een overnamegeschil te maken krijgt. Beoogd is u een beknopt overzicht te geven van enkele algemene aspecten die kunnen spelen bij overnamegeschillen.